Графік роботи

Пн-Пт:
10:00 - 19:00
Сб:
10:00 - 16:00
Нд:
Вихідний

Графік роботи

Пн-Нд:
10:00 - 20:00
без вихідних
0
0
Кошик
Ваш кошик порожній!
Але це можна виправити
За покупками

Графік роботи

Львів

Пн-Пт:
10:00 - 19:00
Сб:
10:00 - 16:00
Нд:
Вихідний

Київ

Пн-Нд.:
10:00 - 20:00
Стар Дизайн

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАР ГРУП 2020» (ідентифікаційний код ЄДР: 43997382, місцезнаходження: Україна,79021, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 116 А, кв. 18-19), від імені якого на підставі Статуту діє директор Гресько Іван Богданович (надалі за текстом – Продавець), керуючись ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір публічної оферти (приєднання) купівлі-продажу Товарів (надалі за текстом – Договір) і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки Товарів через Сайт Продавця https://stardyzain.com.ua/. 
Цей Договір є публічною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАР ГРУП 2020». 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
Терміни, які використовуються в Договорі, мають такі значення:
Покупець – фізична та/або юридична особа, що уклала з Продавцем договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
Публічна оферта (надалі за текстом - Оферта) - публічна пропозиція Продавця, адресована будь - якій фізичній та/або юридичній особі, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
Акцепт – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов оферти. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти цей Договір купівлі-продажу Товарів, вважається момент отримання Продавцем Замовлення на Товар від Покупця, а саме з цього моменту даний Договір вважається укладеним, а Покупець підтверджує, що визнає та погоджується з усіма умовами цього Договору без виключень, в тому числі істотними умовами, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.  
Товар – непродовольчі товари, що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на Сайті Продавця https://stardyzain.com.ua/.
Обліковий акаунт/кабінет – електронний кабінет Покупця в функціональній системі Сайту Продавця https://stardyzain.com.ua/, що створюється Покупцем та належить Продавцю, за допомогою якого Покупець може оформити Замовлення на купівлю Товару. 
Реєстрація – прийняття Покупцем оферти на укладання цього Договору і процедура, в ході якої Покупець за допомогою заповнення відповідних форм Сайту Продавця https://stardyzain.com.ua/ надає необхідну інформацію для використання сервісу запропонованого Продавцем. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на веб-сайті Продавця https://stardyzain.com.ua/ інструкцій. 
Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Конфіденційна інформація – електронні, усні, письмові та інші матеріали, в тому числі, серед іншого, дані, записи та звіти, що стосуються даного Договору та/або його результату.
Сайт – https://stardyzain.com.ua/.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Продавця будь - якій фізичній та/або юридичній особі укласти Договір. Зазначений Договір розміщений на Сайті https://stardyzain.com.ua/ є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної Оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження Замовлення.
2.3. Оформленням та підтвердженням Замовлення Покупець визнає узгодження і безумовне прийняття ним умов Оферти.
2.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами Оферти та надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних.
2.5. Покупець несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайт. Покупець має право користуватися сервісом Сайту тільки за допомогою із використанням власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового акаунта/кабінету іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий акаунт/кабінет може бути заблокований на розсуд Продавця.
2.6. Покупець зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ
3.1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Договору, вносити зміни та/або доповнення в цей Договір. 
3.2. Акцептувати пропозицію Продавця (приєднатися до Договору) має право будь-яка фізична або юридична особа.
3.3. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для всіх Сторін Договору. 
3.4. Перед приєднанням до Договору Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на його укладення та виконання. Продавець просить Покупця залишити Сайт https://stardyzain.com.ua/. 
3.5. Датою укладення Договору вважається дата оформленням та підтвердження Замовлення Покупцем на сайті Продавця https://stardyzain.com.ua/. 
3.6. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору. 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
4.1. Продавець в порядку та на умовах, визначених даним Договором зобов’язується передати у власність Покупця Товар на основі Замовлення оформленого на Сайті https://stardyzain.com.ua/, а Покупець зобов’язується прийняти та своєчасно здійснити оплату згідно умов цього Договору.
4.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару, за умови повної оплати Покупцем вартості Товару.
4.3. Продавець гарантує, що Товар не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, під арештом, під забороною та в податковій заставі не перебуває, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
5.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті https://stardyzain.com.ua/ наявний та запропонований до продажу Товар натискаючи кнопку «Купити». Покупець самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою). 
5.2. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
5.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару відображаються в кошику на Сайті https://stardyzain.com.ua/.
5.4. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Підтвердити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар. 
5.5. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Підтвердити замовлення», на Сайті https://stardyzain.com.ua/. 
5.6. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на Сайті на дату укладання Покупцем даного Договору.
5.7. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець також підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч. 2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:
найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
основні характеристики продукції;
ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції;
інші умови поставки або виконання договору;
період прийняття пропозицій;
порядок розірвання договору. 
5.8. Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар. 
5.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів з дати заповнення та направлення форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня. 
5.8. Протягом строку, встановленого п. 5.7. цього Договору, Продавець присвоює направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер та повідомляє Покупця шляхом надсилання відповідного повідомлення на офіційні засоби зв'язку Покупця вказані у Замовленні інформацію про порядковий номер Замовлення та термін доставки замовленого Товару (якщо Покупець обрав спосіб доставки). 
5.9. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Сайті https://stardyzain.com.ua/. Ціна Договору вказується у національній валюті України, із врахуванням комерційного курсу долара на день формування Замовлення. 
5.10. Вартість Товару, обраного Покупцем, є дійсною на момент оформлення Замовлення та укладення цього Договору. 
5.11. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, до вартості цього Товару включається вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні.
5.12. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділах сторінок «Оплата та доставка» на Сайті спосіб оплати вартості замовленого ним Товару, зокрема: 
5.12.1. готівковий розрахунок (при отриманні Товару безпосередньо у магазинах СтарДизайн чи в пункті самовивозу Товару за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Дорожна, 62) 
5.12.2. безготівковий розрахунок (оплата здійснюється згідно рахунку, отриманого від менеджера Продавця).
5.13. Методом оплати банківською картою (через сервіс Portmone - http://www.portmone.com/):
5.13.1. Онлайн оплата можлива кредитними картами виду Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, випущені будь-яким українським або міжнародним банком. Всі платежі знімаються з рахунку карти в Українській Гривні по курсу Національного Банку України на день оплати;
5.13.2. Для оплати через сервіс Portmone.com Покупцю необхідно ввести дані Продавця (найменування, код ЄДРПОУ або IBAN) та обрати послуги, які бажає оплатити. Після заповнення необхідних полів Покупцю слід ввести карткові дані: 16-значний номер картки (СVV-код) та підтвердити оплату шляхом натискання кнопки «Оплатити».
5.13.3. Всі операції по платежах кредитними картками здійснюються на захищеному сервері і є 100% безпечними.
5.13.2. Оплата згідно виставленого рахунку:
5.13.2.1. Оплата здійснюється згідно рахунку-фактури (для юридичних осіб та/або фізичних осіб).
5.13.2.2. Виставлений рахунок необхідно роздрукувати і здійснити оплату в будь-якому банку України готівкою або за безготівковим розрахунком.
5.13.2.3. Моніторинг надходження оплат проводиться автоматично з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 за київським часом.
5.13.2.4. Звертаємо Вашу увагу на те, що при проведенні платежу необхідно обов’язково вказувати номер виставленого рахунку.
5.14. Витрати, які стосуються переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця несе Покупець. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
5.15. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується у найшвидші терміни проінформувати Покупця про оновлену вартість Товару. Зміна Продавцем ціни на повністю оплачений Покупцем Товар не допускається. 
5.16. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
5.17. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця та/або з моменту отримання Продавцем або його уповноваженою особою готівки при отриманні Товару безпосередньо у магазинах СтарДизайн чи у пункті самовивозу Товару.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець має право: 
6.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;
6.1.2. відмовитися від прийняття Товару, що не відповідає Замовленню;
6.1.3. достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором та/або чинним Законодавством;
6.1.4. користуватись іншими правами, передбаченими цим Договором та нормами чинного законодавства України.
6.2. Покупець зобов’язується:
6.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
6.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а 
також ознайомитись із вартістю Товару, способами та порядком оплати;
6.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами 
доставки Товару на Сайті https://stardyzain.com.ua/;
6.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти Товар;
6.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;
6.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
6.3. Продавець має право:
6.3.1. в залежності від міжбанківського курсу долара до гривні періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті https://stardyzain.com.ua/;
6.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову 
можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;
6.3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України. 
6.3.4. у випадках порушення Покупцем положень цього Договору, включаючи, але не обмежуючись: порушення умов оплати, надання та поширення (розміщення) інформації, невиконання інших обов’язків та застережень, передбачених цим Договором тощо та/або у випадках, передбачених діючим законодавством України достроково розірвати Договір; 
    6.3.5. користуватись іншими правами, передбаченими цим Договором та нормами чинного законодавства України. 
6.4. Продавець зобов’язується: 
6.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
6.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість та способи доставки;
6.4.3. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця та у спосіб зазначений у Замовленні на такий Товар;
6.4.4. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

7.  ДОСТАВКА ТОВАРУ
7.1. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору), що міститься на сторінці «Оплата і доставка» на Сайті https://stardyzain.com.ua/, Покупець самостійно обирає спосіб доставки при оформленні Замовлення.  
7.2. Покупцю на вибір пропонуються наступні способи доставки:
7.2.1. самовивіз (здійснюється за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Дорожна, 62 у дні та час попередньо узгоджені із менеджером Продавця);
7.2.2. доставка службою СтарДизайн (доставка товару відбувається до будинку, при цьому підйом Товару на поверх здійснюється за окрему плату та попередньо узгоджується із менеджером. Доставка за місто здійснюється з доплатою за кілометраж. При замовленні Товару на суму від 10 000, 00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.) діє безкоштовна доставка на Товар, окрім Товару, що відноситься до акційного та продається уже за зниженими цінами);
7.2.3. доставка службою ТОВ «Нова Пошта» (здійснюється за даним Договором із урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» http://novaposhta.ua, за рахунок Покупця).
7.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та на адресу зазначену Покупцем  у відповідному Замовленні на Товар.  
7.4. У разі обрання Покупцем Товару із доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту укладання даного Договору доставити замовлений Товар на зазначену у Замовленні адресу доставки Товару (якщо даний Товар належить до складської програми Продавця).
7.5. Вартість доставки визначається в залежності від місця і способу визначеної Покупцем та зазначеної у Замовленні. 
7.6. Товар вручається (передається) Покупцю в упаковці, що забезпечує цілісність Товару під час транспортування.
7.7. Разом із Товаром Продавець передає Покупцю видаткову накладну, із зазначенням найменування Товару, кількість в одиницях вимірювання, узгоджену ціну Товару та загальну вартість Товару, що постачається; 
7.8. Вручення (передання) замовленого Товару у здійснюється виключно за наступних умов:
7.8.1. 100% авансової оплати Покупцем вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;
7.8.2. пред’явлення Покупцем документу, що посвідчує особу.
7.9. Перехід права власності відбувається в момент передачі Товару, що оформляється видатковою накладною, підтвердженою підписами уповноважених представників Сторін. 
7.10. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару несе його власник.
7.11. При прийманні Товару Покупець у присутності Продавця/уповноваженої особи Продавця або співробітника ТОВ «Нова пошта» зобов’язаний провести перевірку Товару на відповідність Замовленню, якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність). 
7.12. Покупець під час приймання Товару підтверджує своїм підписом у видатковій накладній, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності Товару.
7.13. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Товару Покупцю.
7.14. Покупець позбавляється права відмовитись від Товару при умові якщо Товар відповідає вимогам ДСТУ, ТУ, ГОСТам, нормативним документам щодо якості, які є чинними в Україні на момент поставки. Після передачі Товару претензії щодо якості та кількості товару Продавцем не приймаються.
7.15. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає Замовленню або містить недоліки, Покупець має право за власним вибором:  
7.15.1. відмовитись від даного Договору;
7.15.2. вимагати обміну (заміни) Товару на аналогічний Товар належної якості з числа Товарів наявних та розміщених на Сайті https://stardyzain.com.ua/.
    7.16. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 30 (тридцять) робочих днів, за умови завчасного повідомлення Покупцю про затримку шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту або за телефоном. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

8. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
    8.1. У відповідністю із. ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем.
    8.2. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).
    8.3. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар, необхідний для обміну Товар відсутній у Продавця, Покупець має право:
    8.3.1. обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажі  та розміщених на Сайті https://stardyzain.com.ua/ із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;
    8.3.2. здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні до Продавця. При цьому Продавець зобов’язується протягом 2 (двох) календарних днів з дня надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця;
    8.3.3. розірвати даний Договір.
    8.4. У випадку повернення Товару, Продавцем виписується накладна на повернення та коригуюча накладна, що підписується Сторонами та слугує підтвердженням повернення Товару. 
    8.5. Сторони погодили, що до повернення не приймається Товар, якщо:
    8.5.1. гарантійний строк на момент повернення минув. 
    8.6. Обов’язковою умовою повернення Товару є: 
    8.6.1. наявність оригінальної та непошкодженої упаковки Товару, повної комплектності Товару. 
    8.6.2. наявність оригінальних накладних Продавця на товар, що повертається. 
    8.6.3. товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд та споживчі властивості.
    8.7. Товар, що підлягає поверненню, доставляється до місця його приймання – передачі транспортним засобом Покупця та за його рахунок. Доставка такого Товару може бути здійснена транспортним засобом Продавця за додатковою домовленістю Сторін, при цьому транспортні затрати Продавця в повній мірі оплачує Покупець.
    8.8. У разі, якщо доставка Товару Покупцю здійснювалась засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта», Покупець повертає Товар Продавцю у такий самий спосіб за власний рахунок та своїми силами.
    
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
    9.1. У разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України і умовами даного Договору.
    9.2. Продавець не несе відповідальності за:
    9.2.1. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при заповненні Замовлення;
    9.2.2. за затримку в доставці Товару, які відбуваються з причин незалежних від Продавця;
    9.2.3. за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
    9.2.4. за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлення і своїх зобов’язань в разі порушення Покупцем умов цього Договору;
9.2.5. за змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
9.2.6. за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну передачу кольорів моніторами персональних комп'ютерів окремих моделей;
9.2.7. за терміни перевезення Замовлення транспортною компанією;
9.2.8. за стан Товару після передачі його транспортній компанії.
    9.3. У разі прострочення Покупцем оплати за Товар, Продавець має право відмовитись від виконання умов цього Договору. 
    9.4. Покупець самостійно несе відповідальність за своєчасну сплату та всі збори; за вартість доставки Товару та будь – які збори пов’язані з доставкою Товару. 
    9.5. Всі суперечки, які виникають в зв’язку з даним Договором, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами. 
    9.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
    9.7. У випадку недосягнення взаємної згоди, суперечки по цьому Договору вирішуються судом за місцем знаходження відповідача відповідно.
9.8. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Покупець, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Покупець. Продавець не бере на себе відповідальність за дії процесингових центрів.
    
10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
    10.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
    10.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань,  передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
    10.3. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це іншій Стороні. 
    10.4. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строку виконання зобов’язань поновлюється. 
    10.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням його дії, не відшкодовуються.
    10.6. Достатнім доказом впливу обставин непереборної сили на можливість виконання зобов’язань сторонами за цим договором є сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України. 

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
    11.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Продавець гарантує, що інформація Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
    11.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Сайті https://stardyzain.com.ua/ (заповнення реєстраційної форми) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних. Продавець в маркетингових цілях наділяється правом розсилки Покупцю повідомлень за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж про новинки, акційні пропозиції та розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем, здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних клієнтів.
    11.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
    11.4. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
    11.5. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків прямо передбачених законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони  негайно інформують одна одну у письмовому вигляді. 
    
12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
    12.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 
    12.2. Для здійснення будь-яких виплат за даним Договором Сторони визначають наступні свої банківські реквізити: UA953052990000026007021019708 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299). 
    12.3. Реєструючись на Сайті Продавця https://stardyzain.com.ua/, Покупець підтверджує, що є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Покупець також підтверджує, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною, інформація, яка викладена Покупцем у Замовленні відповідає дійсним бажанням Покупця та є дійсною для Продавця. 
    12.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті https://stardyzain.com.ua/ Продавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.
    12.5. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту погодження з умовами цього Договору без попередження Покупця.
    12.6. Визнання недійсними або неукладеними окремих положень даного Договору не тягне за собою визнання таким Договору в цілому.
    12.7. Відвідування Сайту або надсилання електронних листів Продавцю є електронним спілкуванням між Продавцем та Покупцем. Покупець погоджується на отримання електронних листів, повідомлень тощо. Покупець повідомлений про те, що погоджуючись з умовами цього Договору, електронний Договір та всі додаткові угоди до нього, повідомлення та інша інформація, яку Продавець надає Покупцю в електронному вигляді, електронною поштою та на сайті, за правовими наслідками прирівнюються до договорів, документів укладених у письмовій формі, та мають таку саму юридичну силу для сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами сторін.
    12.8. На правовідносини, що виникають із даного Договору, поширюються положення ст. 633 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів».
    12.9. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
12.10. Оплата Покупцем оформленого на Сайті Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору і є фактичною датою укладення Договору між Покупцем і Продавцем.
12.11. Використання ресурсу Сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
12.12. Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин та/або з інших причин погоджених між Сторонами, проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 14-ти банківських днів з дати надання такої заяви в довільній формі за адресою: Україна,79021, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 116 А, кв. 18-19 та після отримання та перевірки Товару.
12.13. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сайту, крім дозволеного в Договорі, без дозволу Продавця чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
12.14. Матеріали та послуги цього Сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Продавець не гарантує точності та повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Продавець в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадувані в них продукти й ціни. У разі старіння матеріалів і послуг на цьому Сайті Продавець не зобов'язаний оновлювати їх. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності, втрачену вигоду, тощо), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
12.15. Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані. Звертаючись до Продавця або залишаючи коментарі на Сайті, ви несете відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтеся, що будь-яке Ваше повідомлення Продавець може видаляти без Вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Продавець не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачами Сайту. Продавець використовує різні технології для збору та зберігання інформації, коли Ви відвідуєте Сайт. Це може включати в себе запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів. Продавець також використовує куки та анонімні ідентифікатори, коли Ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламні послуги, наприклад, які можуть з'явитися на інших сайтах. 
Вхід в кабінет
E-Mail і/чи пароль не співпадають.
Реєстрація
Ім`я повинно містити від 2 до 32 символів!
Прізвище повинно містити від 2 до 32 символів!
Некоректно заповнені дані!
Пароль повинен містити від 4 до 20 символів!
Підтвердження паролю не співпадає!